Khách hàng

Giám đốc
Mr. Quyền
0909210599
Skype: nguyenducquyen0209Quản lý hàng:
Mr. Trường
0906 938 479


Kế Toán:
Ms Trang

0902 588 078
Skype: trang.sangtaotre
Giám đốc
Mr. Quyền
0909210599
Skype: nguyenducquyen0209Quản lý hàng:
Mr. Trường
0906 938 479


Kế Toán:
Ms Trang

0902 588 078
Skype: trang.sangtaotre